B-provet positivt – nu utesluts hon

▸ SOK: Alla dopingförseelser är oacceptabla