Chocken: ”Pappa var en bedragare”

▸ Skådespelarens riktiga pappa i fängelse