Hur ska det gå för oss vuxna som vet att tomten inte finns?

incoming