Kapar serierna: ’Måste ta ansvar’

▸ Krisplanen för svensk fotboll – skjuts upp