Kulturen har inga skäl att be om allmosor

Roland Poirier Martinsson om framgångssagan Austin