Sjuhundra sjömän sjuka i corona

▸ Evakueras från franska krigsfartyget