SMHI vädervarnar för vind

▸ Klass 1-varning ✓ Trafiken påverkas