Sund, blond medelklass – det ”typiskt svenska”

Anneli Jordahl om 40-talsförfattarna Margit Söderholm och Birgit Th. Sparre